This project is funded by the European Union (EU) and is implemented by WYG International on behalf of the EU Delegation to Republic of Serbia.

Home > Novosti & Događaji > Događaji > Noviteti kao faktor konkurentnosti

Noviteti kao faktor konkurentnosti

pod pokroviteljstvom gradske opptine Palilula, predstavio je protekle srede u Niškom kulturnom centru studiju ’Povećanje konkurentnosti privrede Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga stimulisanjem inovacionih aktivnosti u sektoru malih i srednjih preduzeća’. Studija je realizovana u okviru Regionalnog društveno-ekonomskog programa razvoja 2, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Niš i Univerzitetom u Nišu. Projekat je finansirala delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

O značaju ovog projekta i studije govorili su Vladimir Dodić, direktor Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Ljiljana Stanković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu i Igor Novaković, predsednik gradske opštine Palilula. Glavni cilj projekta, prema rečima Vladimira Dodića, rukovodioca projekta, jeste podrška ravnomernom regionalnom razvoju u Srbiji kroz podsticaj i podršku inovacionim aktivnostima u MSP Niškog regiona.

’Situacija u privredi je dosta teška i ima dosta problema, istakao je Dodić i objasnio ’naš tim eksperata i profesora univerziteta, obišao je oko 300 preduzeća i nakon obrađenog upitnika urađena je studija koja će nam omogućiti uvid u trenutnno stanje naše privrede. Projekat traje dve godine pa planiramo da radimo na inovacijama tako da rezultat toga bude i transformacija našeg regionalnog centra u Inovacioni centar. Vrednost projekta je oko 154.000 evra. Prema rečima prof. dr Ljiljane Stanković, koja je i prezentovala ova istraživanja, oko 300 preduzeća u našem regionu je spremno na inovacije.

’Inovacije su faktor konkurentnosti podjednako važan na globalnom, ali i na domaćem tržištu. Sposobnost zemlje da održi privredni rast i konkurentnost leži u aktiviranju inovacija i učenja. Otuda inovacije predstavljaju izazov za svaki biznis, a posebno za one koji su izloženi međunarodnoj konkurenciji, rekao je Igor Novaković, predsednik opštine Palilula, na prezentaciji Studije.

U poređenju sa evropskim zemljama, inovacioni potencijal u privatnom sektoru Srbije je u gorem položaju u pogledu pristupa tržištu, izvorima finansiranja i investicijama u istraživanje i razvoj novih proizvoda. Radi stvaranja klime koja će podsticajno delovati na inovacione procese, u Srbiji funkcioniše nacionalni inovacioni sistem kao kompleksan sistem većeg broja relevantnih institucija i sektora u koji su uključeni Vlada, finansijski sektor, sistem obrazovanja, tržište rada i naučnotehnološke organizacije i istraživačke institucije. Njihove aktvnosti treba da budu usmerene na postizanje specifičnih ciljeva kroz efikasnu primenu javnih instrumenata, istaknuto je na prezentaciji studije.

Gradska opština Palilula pokazala je veliko interesovanje za izradu ove studije. Ovim povodom je potpisan i sporazum o saradnji Regionalnog centra i Opštine Palilula, kojim se reguliše realizacija dva projekta: ’Povećanje konkurentnosti privrede niškog regiona stimulisanjem inovativnih aktivnosti sektora MSP’ i projekat ’ Kako poslovati sa EU’, koji su deo prekogranične saradnje između Grada Niša i optšine Pernik u Bugarskoj.Fotografije

Kraljevo 22/6/2010 Belgrade 18/6/2010 Koceljeva 17/6/2010 Novi Sad 16/6/2010 Zrenjanin 14/6/2010 Krusevac 11/6/2010 DSC00129 _MG_0152b Sve fotorafije

Video